SILOINVEST SK

SILOINVEST SK

Výrobný program

Podľa účelu a objemu: celozvárané jednokomorové alebo dvojkomorové silá na cement, vápno, popolček, múku, kŕmne zmesi - do 4.000 mm ᴓ, do 120 m³ - montované viackomorové silá na štrk, piesok - do 10.000 mm ᴓ, do 1.000 m³ - zásobníky na kamenivo - oceľové konštrukcie pre priemyselné stavby

Silá a zásobníky vyrábame z normálnej ocele. Vlastníme certifikácie STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 3834. Na základe projektovej dokumentácie vypracujeme výkresovú dokumentáciu a statické výpočty. Počas výroby robíme precíznu skúšobnú montáž výrobkov. Náš výrobný proces zahŕňa pieskovanie, zinkovanie, lakovanie.

Powered by w3.css